tir

Prowadzenie pojazdu to podstawowy obowiązek każdego kierowcy zawodowego. Podejmując pracę na takim stanowisku, trzeba być jednak świadomym, że na tym nie kończą się zadania kierowcy. Szczególnie przy przewozie towarów obowiązków będzie znacznie więcej. Czym zatem zajmują się kierowcy poza prowadzeniem pojazdu?

Załadunek i rozładunek towaru.

Jednym z podstawowych obowiązków zawodowego kierowcy jest dbanie o bezpieczeństwo przewożonego towaru. Kierowca ma obowiązek nadzorować zarówno załadunek, jak i rozładunek towaru. Konieczne jest sprawdzenie ilości i jakości towaru przed załadowaniem, a następnie przed przekazaniem towaru w miejscu docelowym.

Kierowca musi zadbać o to, by otrzymać potwierdzenie dostarczenia towaru. Godziny i miejsca załadunku i rozładunku są ściśle określone, kierowca musi zadbać o punktualne stawienie się  w wyznaczonych miejscach. Niestety często przez korki czy inne zdarzenia na drodze powstają opóźnienia. W takich sytuacjach kierowca może po dostarczeniu towaru czekać, aż pracownicy odbiorcy będą w stanie rozładować towar lub zrobić to samodzielnie. Zazwyczaj, żeby nie tracić więcej czasu, kierowcy decydują się na samodzielny rozładunek. Co istotne wykonywanie tych czynności powinno być ujęte w umowie o prace, w przeciwnym razie pracodawca nie będzie odpowiadał za np. wypadek przy pracy.

Dbanie o dokumentację transportową.

Do zakresu obowiązków kierowcy należy także dbanie o posiadanie kompletu dokumentacji transportowej, której mogą zażądać kontrolujący. W kabinie pojazdu powinien znajdować komplet dokumentów dotyczących: uprawnień kierowcy, czasu pracy kierowcy, potwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz zaświadczających, że dana firma może działać na rynku transportowym.

Podstawowym dokumentem przy przewozie towarów będzie list przewozowy i świadectwo pochodzenia towaru. Dodatkowo warto także mieć np. kwit wagowy czy fakturę VAT. Po zakończonej pracy kierowca musi się rozliczyć z dokumentów przewozowych. Podczas kontroli to kierowca odpowiada za prawidłowości w czasie pracy i to on jest zobowiązany do prowadzenia rzetelnej dokumentacji w tym zakresie.

Praca zawodowego kierowcy to także duża odpowiedzialność i konieczność wykonywania dodatkowych obowiązków. Wymaga skupienia i umiejętności pracy pod presją czasu. Więcej na ten temat przeczytać można na
https://mpslogistic.com.pl/.