odszkodowania

    Wypadki zdarzają się w każdej sferze życia, zawodowej podczas wykonywania obowiązków w miejscu pracy, w drodze do pracy, prywatne w domu, drogowe np. wskutek kolizji drogowej. Takie zdarzenia mogą wywołać skutki zdrowotne w postaci uszczerbku na zdrowiu, których usuwanie, czyli odzyskanie zdrowia i zmaganie się z konsekwencjami wypadku mogą być odczuwane przez lata. Dlatego stając się ofiarą wypadku należy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

    Osoba poszkodowana powinna skrupulatnie zbierać całą dokumentację medyczną, aby udowodnić, że doznała naruszenia sprawności swojego organizmu. W siedzibie ubezpieczyciela należy złożyć zgłoszenie szkody i dołączyć stosowną dokumentację medyczną. Firma ubezpieczeniowa, która jest zobligowana do rozpatrzenia i wypłacenia odszkodowania, skieruje sprawę do placówki medycznej. Poszkodowany zostanie wezwany na komisję lekarską, podczas której lekarz orzecznik ustali według normy procentowej, jaki jest uszczerbek na zdrowiu. Na podstawie jego opinii powinno zostać wypłacone stosowane odszkodowanie. Jeżeli poszkodowany otrzyma decyzję odmowną, powinien złożyć odwołanie.   

    Niestety ubezpieczyciele podczas zawierania z klientem polisy wprowadzają różne klauzule, które mówią o wyłączeniu odpowiedzialności w konkretnych przypadkach i z reguły odmawiają wypłacenia takiego odszkodowania. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że osobie poszkodowanej należy się takie odszkodowanie i prawo to jest zagwarantowane w Kodeksie Cywilnym. Nie można rezygnować z dochodzenia roszczeń, warto zasięgnąć porady prawnej u adwokata, który po zapoznaniu się z dokumentacją odpowie czy żądanie jest zasadne. A także nakreśli możliwość wygrania sprawy, jeżeli zostanie skierowana do sądu.  

Co oznacza: uszczerbek na zdrowiu?

  Otóż uszczerbek na zdrowiu jest to uszkodzenie ciała objawiające się obrażeniami narządów wewnętrznych, naruszeniem tkanek powstałe wskutek zwichnięcia, złamania, skręcenia lub zranienia. Natomiast rozstrój zdrowia to zaburzenie prawidłowego działania organizmu nie tylko pod kątem fizycznym, ale także psychicznym, spowodowane np. urazem, który doprowadził do wystąpienia: dolegliwości bólowych, wysokiej temperatury ciała, zaburzeń emocjonalnych, itd. Trzeba pamiętać, że o odszkodowanie może starać się każdy, kto doznał uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez w/w czynniki a także wskutek błędu medycznego lub innych okoliczności, które noszą znamiona wypadkowości.

Co wchodzi w skład odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

   Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu nie musi być tylko jednorazowym świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia sprawcy wypadku lub z powództwa cywilnego od niego samego. Poszkodowany może ubiegać się również o zadośćuczynienie a także o wypłacanie renty. Podczas porady prawnej, adwokat dokładnie wytłumaczy, jakie prawa przysługują poszkodowanemu i jak się o nie ubiegać. Może również przygotować pozew do sądu i reprezentować klienta podczas rozprawy.

Co z kosztami sądowymi?

   Dochodząc odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w sądzie, ubezpieczyciel lub sprawca wypadku będą musieli pokryć wszystkie koszty tzn. leczenie, które wymagało nakładu finansowego i leczenie, które będzie nadal kontynuowane. A także koszty rehabilitacji oraz leków i urządzeń medycznych. Można dochodzić zwrotu kosztów transportu poszkodowanego do lekarza oraz innych placówek medycznych. Jeżeli wskutek wypadku doszło do niepełnosprawności, zwrot kosztów obejmuje także nakłady na dostosowanie mieszkania do wymagań poszkodowanego. To nie wszystkie roszczenia, jakich można dochodzić wskutek uszczerbku na zdrowiu, dlatego, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, warto skonsultować się z prawnikiem, który rozpozna daną sytuację i pomoże uzyskać odszkodowanie. Przykład takiej oferty znaleźć można tutaj http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/odszkodowania/.