poniedziałek, 15 maja 2017

SPOŁECZNICY KONTRA MOST. SKUTECZNIE, SPOKOJNIE, SOLIDARNIE I PONAD PODZIAŁAMISpołecznicy ze stowarzyszenia „NIE dla Mostu i Trasy Krasińskiego” z powodzeniem zakończyli walkę o „nierozjeżdżanie” Żoliborza, lecz nie spoczęli na laurach.
Cały czas starają się o to, aby w naszej dzielnicy żyło się lepiej. Rozmawiamy z inicjatorami, założycielami stowarzyszenia.czwartek, 20 kwietnia 2017

UWAGI DO MPZP, CZYLI DBAJMY O WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ.Z pewnością wielu z nas zauważyło, że na placu Grunwaldzkim pojawiły się ogromne plansze zawierające proponowany przez władze samorządowe sposób zagospodarowania naszej okolicy. W ślad za nimi pojawiło się wiele głosów wskazujących, które z elementów planu są pożądane, które można zaakceptować, a które zupełnie mieszkańcom nie odpowiadają. Pojawiły się również informacje o tym, że można zgłaszać uwagi do proponowanego planu. A co to w rzeczywistości oznacza?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który jest przyjmowany w formie uchwały rady gminy i który określa sposób zagospodarowania danego obszaru (np. przeznaczenie nieruchomości, warunki zabudowy czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego). Na jego podstawie (jeżeli plan został uchwalony) wydawane są decyzje administracyjne, np. pozwolenia na budowę.

PLAC INWALIDÓWWytyczono go dopiero w 1923, na osi ulicy Mickiewicza, u zbiegu ul. Czarnieckiego i Alei Wojska Polskiego. Powstał jako jeden z dwóch wielkich placów rozwijającego się Żoliborza i jako jeden z dwóch placów planowanej Alei Wojska Polskiego (drugim jest Plac Grunwaldzki). Nazwa upamiętnia inwalidów I wojny światowej.ŻOLIBORZ PRACUJĄCY CZ. 2 PORANANAS


Wracam do Was po małej przerwie. Zgodnie z zapowiedzią, na początku roku postanowiłam sprawdzić nasze żoliborskie lunche i zachęcić Was do małej przerwy w ciągu dnia pracy. Tym razem znowu ul. Mickiewicza. Wybór padł na bar o przewrotnej nazwie Porananas.

ZNASZ SWOJE DZIECKO? ZWYKŁE CZY NIE-ZWYKŁE?Czy znasz swoje dziecko? Ależ oczywiście!
W takim razie bez trudu odpowiesz na kolejne pytanie: „Jakie jest Twoje dziecko?” Na tak postawione pytanie wielu rodziców odpowie, że ich dziecko jest mądre, dobre, wręcz idealne, ktoś doda coś o urodzie, talentach. Inni rodzice zaczną zaś od wyliczania wad: złośliwe, niegrzeczne, spóźnialskie, nie chce się uczyć, pyskuje. Czasami usłyszymy: „jest zdolny, ale…” i sypnie się litania skarg.


ŻOLIBORSKA ZIELEŃ W RĘKACH MARKA PIWOWARSKIEGO
Od lipca tego roku nowa jednostka, jaką jest Zarząd Zieleni Warszawskiej, przejmie w swoje kompetencje zarządzanie wszystkimi terenami zieleni od Zarządu Oczyszczania Miasta oraz część terenów dzielnicowych. Co za
tym idzie, przejmie również część terenów zielonych Żoliborza.
O wizji zieleni w naszej dzielnicy rozmawiam z dyrektorem Zarządu Zieleni Warszawskiej, Markiem Piwowarskim.PODNIEBNA PASJA MACIEJA I ALEKSANDRY


O wyczynach tych Żoliborzan usłyszała cała Polska, a w internecie śledzą ich tysiące osób. Maciej Margas i Aleksandra Łogusz „Blogusz”, założyciele www.warsawgiftshop.com, wydali właśnie swój debiutancki album WARSAW ON AIR
z zapierającymi dech zdjęciami lotniczymi wykonanymi z pokładu śmigłowca, bez drzwi, w ściśle chronionej przestrzeni powietrznej.

środa, 22 marca 2017

PLAC WILSONA TO OD POCZĄTKU CENTRUM MIASTA


W zabudowie miejskiej od zawsze szczególne miejsce zajmują place. W przeszłości zwykle były to rynki, pełniące rolę targowisk. Organizowano tam zabawy i uroczystości, a także manifestacje. Place zawsze miały podstawowe znaczenie komunikacyjne, na ich zbiegały się i krzyżowały trasy prowadzące do miasta z różnych stron

ROCZNE ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJMarzec to miesiąc, w którym wspólnoty mieszkaniowe zazwyczaj odbywają swoje roczne zebrania. Dlaczego to akurat marzec? Dlatego, że ustawa o własności lokali nakazuje zwołać zebranie właścicieli co najmniej jeden raz w każdym roku, i to nie później, niż w pierwszym jego kwartale.


NIE BECZ!Marysia płacze i usiłuje przytulić wszystkie swoje zabawki. „Nie becz” - mówi z pogardą mama - „Oddamy te zabawki, bo już się nimi nie bawisz, tylko kurz zbierają”. Płacz wzmaga się. „Czego się mażesz, to tylko zabawki” - mama jest już mocno zniecierpliwiona. Dziewczynka między szlochami, jąkając się, mówi: „Ale to są moi przyjaciele! Przyjaciół się nie oddaje”.SPOŁECZNIKOWSKI CHARAKTER ŻOLIBORZA MA SWÓJ KONKRETNY, LUDZKI WYMIAR.Zapraszam do lektury wywiadu z Antonim Ożyńskim, prezesem Stowarzyszenia Żoliborzan, jednej z najstarszych
i najbardziej wpływowych lokalnych organizacji pozarządowych.


poniedziałek, 13 marca 2017

JEST MPZP DLA ŻOLIBORZA POŁUDNIOWEGO!Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Żoliborza Południowego po blisko dwóch dekadach ujrzał światło dzienne. Publikujemy go w całej okazałości. Nie chcę Was zanudzać formułkami, czym jest MPZP i dlaczego jest tak bardzo ważny, bo pewnie połowa z Was i tak by tego nie przeczytała, a spora część drugiej połowy, miałaby to gdzieś. Wolę operować na konkretnych przykładach, wyciągniętych z planu.